ETA Automatizari Industriale ја обнови својата акредитација и поврторно стана NUSZ партнер од доверба за 2016! ETA Automatizari Industriale ги исполни сите критериуми зададени од NUSZ Zrt во врска со правилата за патарина во Унгарија и повторно беше наградена “Intermediate Audited Declarant” за 2016.

intermediar

NUSZ Zrt компанија која го администрира HU-GO системот, е единствена компнија која финално го одобрува сертификатот како резултат на годишна проверка и ревизија. Резултат на соработката помеѓу NUSZ Zrt и ETA Automatizari Industriale е претставена преку OBU One производот кој овозможува плаќање на патарина во Унгарија за возила која максимална носивост надминува тежина од 3.5 тона.

Електронското плаќање на патарина е овозможено благодарајќи на преносот на податоци преку ГСМ со помош на ОBU опрема, која е дизајнирана и произведена од страна на ETA Automatizari Industriale како и други авторизирани компании.

NUSZ Zrt секоја година прави ревизија на сертификатот, анализирајќи ги детално сите податоци обезбедни од компаниите (кои обезбедуваат електронско плаќање на патарина) секој месец за претходната година.

calificare-SafeFleet-NUSZ-ro