Новости во однос на плаќањето на патарина

Од пред некое време дознавме дека HU-GO го променил нашинот на наплата на патарина во Унгарија
Почнувајќи од 1ви Ноември 2015, Унгарија воведе дополнителни 252 км на пат за кој почна да се наплаќа патарина
Севкупно, електронскиот систем на HU-GO покрива автопатишта и главни патишта во должина од 6500 км.

harta HU-GO_transparent

 

 

 

 

 

 

Делови на патишта за кои не се наплаќа патарина:

  • Автопат М31
  • Делови од патот М0:
    • Помеѓу Главниот Пат 1 и Автопатот М5;
    • Помеѓу Главниот Пат 4 и Автопатот М3;
    • Megyeri Мост (помеѓу Главниот Пат 11 и Главниот Пат 2)

За да проверите кои сегменти од патиштата се наплаќа патарина, кликнете на мапата.