На 1-ви јули 2013 година, Унгарија започна со електронски систем за наплата на патарини, врз основа на растојание од националната патна мрежа која претставува околу 6500 км. (автопати, магистрални и главни патишта). Во моментот, наплатната патна мрежа претставува 6513 километри поделени во 2075 делници.harta HU-GO Ungaria

Цената на патната такса зависи од следниве параметри:

  • Должина на патувањето
  • Категорија на патот
  • Број на осовини (J2, J3, J4)
  • Ниво на загадување

Цените за патарината се изразени во унгарски форинти ( HUF ).

Како работи автоматскиот начин за наплата на патарини HU-GO преку OBU One?

  1. Треба да инсталирате OBU One на возилото ( преку дилерската мрежа за OBU One или самостојно инсталирање, потребни ви се 30 минути. Го конектирате OBU One на постојана струја, контакт и заземјување.
  2. Кога подесувањата се завршени на сметката на клиентот која се креира на веб страната на HU-GO (www.hu-go.hu) возилото може да влезе во Унгарија.
  3. Проверете дали имате доволно парични средства на HU-GO сметката.
  4. Слободно движете се низ Унгарија без да се грижите за плаќање.
  5. ОБУ Оне автомацки воспоставува врска со ААК серверите (Државна компанија за администрација на патишта) и праќа информации за делот од патот кој е изминат( дате, време, далечина, тип на возило )
  6. ААК наплаќа од Вашата HU-GO сметка по основа на информациите добиени од OBU One.

 

categorii EN_transparent

 

Бруто тарифи за користење на патната мрежа во Унгарија ( HUF/km ):

Toll Categories 2021