Зошто е подобро да ги вршите плаќањата преку OBU во споредба со регуларните патарини?

Повеќето транспортери кој имаат потреба од плаќање на патарина во Унгарија, прашуваат која е разликата помеѓу плаќањето со автоматски уред и плаќањето со регуларни патарини и која е предноста на плаќањето преку OBU One.

Настојувајќи да ги предочиме и истакнеме разликите, ние ги потенциравме некои од придобивките при користење на OBU One во споредба со регуларните патарини.

Зошто да ги плаќате патарините со OBU One?

  • Ја елеминирате потребата од дефинирање на рута на поминување низ Унгарија

Додека во минатото сте требале да поминете неколку чекори за да купите патарина и да ја испланирате точната рута на движење, сега таа потешкотија е заменете со едноставно купување на OBU One опрема.

  • Возилотот може без потешкотии да ја промине рутата на движење во било кое време

Ако купите регуларна патарина, мора да ја следите предефинираната рута за која сте ја купиле патарината. Имајќи OBU опрема, возилото може да се движи согласно потребите, без притоа да води сметка која била иницијалната рута од причина што секоја помината секција од патот е регистирана и пратена како податок до HU-GO.

  • Штедите време при купувањето на патарина

HU-GO сметката ви овозможува да вршите плаќање на патарината согласно вашето движење. На овој начин возилото може да се движи повеќе пати низ Унгарија без притоа возачите и диспечерите да губат време на купување на патарини.

  • Ако ја користите HU-GO сметката, OBU One овозможува евиденција на купени патарини

HU-GO сметката е многу корисна организациона алатка. Патарините може да ги следите на вашата HU-GO сметка од моментот на поставување на OBU One опремата во самото возило. Покрај тоа, дури и да немате ГПС систем на следење, OBU One праќа податоци за вашата позиција до HU-GO, и историјата на вашето движење може да го видите на мапата на HU-GO

  • Сите фактури се регистрираат и поврат на ДДВ е овозможен

Секоја трансакација, HU-GO порталот ја регистрира и фактурите се сочувани на вашата сметка. Тие можат да се превземат од самата сметка кога вие ќе имате потреба од тоа.
Покрај тоа што OBU One опремата овозможува плаќање на патарина во Унгарија, таа може да се користи и за следење на возилата преку ГПС. Повеќе информации за ГПС системот за следење може да добите тука. here.

За било какви предлози, OBU One тимот е достапен за вас.